APU Tomasz Rodkiewicz

if you fail to plan, you plan to fail

Autorska Pracownia Urbanistyczna

od 2002 roku
oferuje usługi w zakresie
planowania przestrzennego,
opracowań ekofizjograficznych,
programów opieki nad zabytkami,
strategii rozwoju miast i gmin,
koncepcji, analiz i opinii urbanistycznych
oraz inwentaryzacji i wizualizacji urbanistycznych.

Kontakt

APU Tomasz Rodkiewicz
ul. Abramowskiego 68
51-663 Wrocław
tel./fax. 713901094
apu@apu.com.pl